V oblasti verejného obstarávania sú našimi klientmi organizácie štátnej správy, samosprávy ako aj súkromné spoločnosti.

Klientom poskytujeme nasledovné služby:

  • Komunikácia s klientom za účelom analýzy predmetu obstarávania a stanovenie optimálneho postupu v súlade s platnou legislatívou.
  • Vypracovanie súťažných podkladov
  • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  • Spracovanie dokumentácie
  • Zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko
  • Kontrola a poradenstvo