Spoločnosť TENYA, s.r.o. pripravuje, v spolupráci so zahraničným investorom, projekt zóny „Pod obecným úradom“ v obci Pruské, okres Ilava. V tejto lokalite je plán vytvoriť cca 40 parciel pre výstavbu rodinných domov do konca roka 2017.

Všetky informácie ohľadom plánovaného projektu vám, na požiadanie, poskytnú zamestnanci našej spoločnosti. Či už telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo osobne.