TENYA, s.r.o.
Areál ZŤS č. 924
018 41 Dubnica nad Váhom 
web: www.tenya.sk
e-mail: tenya@tenya.sk

tel: +421 907 749 358 – Ing. Juraj Hort
tel: +421 915 118 580 – Mgr. Romana Beláňová

IČO: 359 62 313
DIČ: 202 208 8442
IČ DPH: SK 202 208 8442

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 23116Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Hort, konateľ

Bankové spojenie: TATRA banka
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2275 4842
BIC: TATRSKBX